Våra priser

Taxa 1 

från måndag 00:00
till fredag 18:00
startavgift 62kr
13/km
640kr/timme
pris 10 km som tar 15 minuter 352kr


Taxa 2

från fredag 18:00
till söndag 24:00
startavgift 57kr
12kr/km
630/timme
pris 10 km som tar 15 minuter 334