Våra priser

Taxa 1 

från måndag 00:00

till fredag 18:00

startavgift 49kr

10,50/km

560kr/timme

pris 10 km som tar 15 minuter 294kr

Taxa 2

från fredag 18:00

till söndag 24:00

startavgift 57kr

12kr/km

630/timme

pris 10 km som tar 15 minuter 334